Polska wersja Angielska wersja

 

Siedziska:

Nasza najnowsza oferta zawierajħca siedziska dostêpna jest pod adresem euromebl@poczta.onet.pl i numerem telefonu (081) 527-48-27


Fotele gabinetowe


Rozmiar: 8827 bajtów Rozmiar: 8460 bajtów Rozmiar: 7836 bajtów Rozmiar: 7826 bajtów
Rozmiar: 9412 bajtów Rozmiar: 7924 bajtów Rozmiar: 9212 bajtów Rozmiar: 9418 bajtów
Rozmiar: 8514 bajtów Rozmiar: 8028 bajtów Rozmiar: 9343 bajtów Rozmiar: 7760 bajtów
Rozmiar: 7631 bajtów Rozmiar: 8470 bajtów Rozmiar: 7652 bajtów Rozmiar: 8424 bajtów
Rozmiar: 8510 bajtów Rozmiar: 8495 bajtów Rozmiar: 7604 bajtów Rozmiar: 8730 bajtów
Rozmiar: 8366 bajtów Rozmiar: 7591 bajtów Rozmiar: 7061 bajtów Rozmiar: 8875 bajtówRozmiar: 3405 bajtów Rozmiar: 3626 bajtów Rozmiar: 3215 bajtów

Rozmiar: 3942 bajtów Rozmiar: 3894 bajtów Rozmiar: 4293 bajtów

Rozmiar: 3682 bajtów Rozmiar: 3518 bajtów Rozmiar: 3279 bajtów

Rozmiar: 4126 bajtów Rozmiar: 4375 bajtów Rozmiar: 4016 bajtów

Rozmiar: 3037 bajtów Rozmiar: 3612 bajtów Rozmiar: 4197 bajtów

Rozmiar: 4148 bajtów Rozmiar: 4065 bajtów Rozmiar: 3925 bajtów

Krzes³a biurowe


Rozmiar: 7505 bajtów Rozmiar: 7707 bajtów Rozmiar: 8601 bajtów Rozmiar: 7629 bajtów
Rozmiar: 8055 bajtów Rozmiar: 8337 bajtów Rozmiar: 6748 bajtów Rozmiar: 7772 bajtów
Rozmiar: 8080 bajtów Rozmiar: 9562 bajtów Rozmiar: 8313 bajtów Rozmiar: 8805 bajtów
Rozmiar: 7718 bajtów Rozmiar: 8326 bajtów Rozmiar: 8986 bajtów Rozmiar: 8513 bajtów
Rozmiar: 9079 bajtów Rozmiar: 9063 bajtów Rozmiar: 8864 bajtów Rozmiar: 8368 bajtów
Rozmiar: 7682 bajtów Rozmiar: 7097 bajtów


Krzes³a do poczekalni i sal konferencyjnych


Rozmiar: 5989 bajtów Rozmiar: 7018 bajtów Rozmiar: 5687 bajtów Rozmiar: 6291 bajtów
Rozmiar: 7108 bajtów Rozmiar: 6275 bajtów Rozmiar: 6446 bajtów Rozmiar: 5902 bajtów
Rozmiar: 6190 bajtów Rozmiar: 7479 bajtów Rozmiar: 6196 bajtów Rozmiar: 7024 bajtów
Rozmiar: 6571 bajtów Rozmiar: 6519 bajtów Rozmiar: 6070 bajtów Rozmiar: 7638 bajtów
Rozmiar: 11123 bajtów Rozmiar: 9665 bajtów
Rozmiar: 15474 bajtów Rozmiar: 12722 bajtów
Rozmiar: 15980 bajtów


Krzes³a do pokoju dzieciêcego


Rozmiar: 8666 bajtów Rozmiar: 7139 bajtów Rozmiar: 7758 bajtów Rozmiar: 7326 bajtów
Rozmiar: 8291 bajtów Rozmiar: 9877 bajtów Rozmiar: 9519 bajtów Rozmiar: 11224 bajtów


Krzes³a do zastosowañ specjalistycznych


Rozmiar: 5930 bajtów Rozmiar: 4146 bajtów Rozmiar: 6982 bajtów Rozmiar: 7030 bajtów
Rozmiar: 6810 bajtów Rozmiar: 6910 bajtów Rozmiar: 6701 bajtów Rozmiar: 4200 bajtów

Tapicerki można obejrzeĉ TUTAJ
Przedstawione tkaniny stanowiħ niewielkħ czêĥĉ proponowanej przez Nas oferty. W sprzedaży posiadamy także tkaniny z polskim atestem trudnopalnoĥci okreĥlajħcym odpornoĥĉ tapicerki na tlħcy papieros i p³omieñ zapa³ki.
W rzeczywistosci kolory mogħ różniĉ siê od zaprezentowanych.2005 © Copyright by Euromeble